Ard Germe Uygulaması

ARD GERME SİSTEMLERİ

Ard germe betonarme yapılarda uygulanan ve betonun dayanımını arttırmaya yarayan bir yöntemdir.

 

Betonun basınç dayanımı yüksek olmasına rağmen gerilim dayanımı nispeten zayıftır. Bu zayıflığı aşmanın bir yolu, betona yüksek mukavemetli çelik halatlar vasıtasıyla çekme yükü uygulayarak maksimum yük altında dahi basınca çalışmasını veya sınırlı gerilime maruz kalmasını sağlamaktır. Bu yöntemle elde edilen betona, betonarme yapı çalışma yüklerine maruz kalmadan önce bilinçli olarak gerilim uygulanmasından dolayı ön germeli beton denir.

Betonu gerdirmenin genelde kullanılan iki metodu vardır.

Prekast metodunda halatlar kalıba yerleştirilir ve gerilir. Beton dökülür ve mukavemetini aldıktan sonra, halatlar gevşetilir. Bu metot genellikle saha dışında özel tesislerde uygulanarak prekast elemanlar üretilir ve daha sonra inşaat alanına nakledilerek montajı gerçekleştirilir. Büyük inşaat sahalarında, sahalara kurulan tesislerde de üretimin yapılabilmektedir.

Ard germe metodunda ise önce beton dökülür ve germe işlemi beton yeterli mukavemetini kazanınca yapılır. Bu metod sahada yerinde uygulanır ve germe işlemi tamamlandıktan sonra sistem kapatılarak korozyona karşı koruma sağlanır. Uygulama şekline göre göre ikiye ayrılır. Bunlar;

 

Bonded: Çok halatlı sistemler kullanılabilir ve uygulama sonrasında sistem şerbet enjekte edilerek kapatılır.

 

Un-bonded: Halatlar yağlı kılıflar içerisinde kuruluma ve germeye hazır olarak sahaya getirilir, tek halatlı sistemler kullanılır, germe işlemi sonrasında sadece ankraj başlıkları kapatılarak sistem kapatılır.

Ard germe metodu köprüler, ofis binaları, apartmanlar, otoparklar, silolar ve birçok farklı yapı türünde ve bu yapıların farklı kısımlarında uygulanabilir. Bu metod maliyet, yapım hızı, yapı performansı ve kullanılan malzemeleri azaltmak gibi birçok avantaj sunabilir. Bu avantajlar her projenin ihtiyaçları ve özellikleri doğrultusunda kendisini farklı gösterebilmektedir. Tabi ki bu avantaj, sistemli ve doğru bir çalışma ile optimum düzeye getirilebilir.

Tekbem olarak rekabetçi yaklaşımımız ile malzeme maliyetlerinde tasarruf, daha hızlı inşa süresi ve daha geniş açıklıklar sağlayabiliriz. Bunların yanı sıra yapınızın yüksekliğinde ve ağırlığında azalma, sehim kontrolü gibi ek avantajlar da ard germe ile birlikte gelmektedir.

 

Halatlı sistemlere ek olarak ankrajlar, saplamalar ve benzeri sistemler de ard germe veya ön germe olarak adlandırılabilmektedir. Bu sistemlerin kullanım amaçları ve şekilleri farklılık göstermekle birlikte sistem olarak benzerlikler göze çarpmaktadır. 

Tekbem olarak yüksek mukavemetli gergi çubuklarının tedariki ve germe işlemleri gibi hizmetleri de sunmaktayız. bu konuda detaylı bilgiyi yetkililerimizle görüşerek alabilirsiniz.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir ve kataloğumuzu talep edebilirsiniz.

Projelerden Örnek Resimler…

Döşemede Ard Germe Uygulaması

Konsolda Ard Germe Uygulaması

Kirişte Ard Germe Uygulaması

YSS Köprüsü PT Bar Uygulamaları

Ankrajlar

Saplamalar

error: